Experimental Superstars

Experimental Superstars je festival eksperimentalnog filma i muzičkog videa koji je pokrenut 2015. godine.

Težište festivala je na kratkim, apstraktnim filmskim formama koje istražuju mogućnosti filmskog jezika i komunikacije vizuelnim sredstvima. Takođe, promoviše se i muzički video koji se koristi filmskim jezikom i nudi inovativno povezivanje muzike sa vizuelnim formama.

Prijave se vrše po raspisanom konkursu, a žiri odlučuje o pobednicima u dve selekcije – selekciji eksperimentalnog filma i selekciji muzičkog videa.