EXS 6 AWARDS

Jury members Petar Mitrić and Incredible Bob made decisions:

Jury Award for the Best Experimental Film
Infectious Courage, dir. Igor i Ivan Buharov

Jury Award for the Best Music Video
Go Home Now, dir Natasha Cantwell

Special mentions for films:
Package, dir. Davide Curto

Home, dir. Lea Vidaković

Thank you all for being a part of this year’s festival, and for your patience. It is a strange and complicated year for all of us, especially for the events, but we hope that next will be better.Hope to see you on EXS7!

Jury statement (for English please use google translate 🙂 )

Selekcija nam je omogućila uvid u recentna dešavanja na sceni ekperimentalnog filma i videa, na kojoj deluju stvaraoci u rasponu od renomiraniih autora, do studenata filmskih škola koji tek stupaju na scenu.

Žiri sa zadvoljstvom konstatuje vitalnost scene eksperimentalnog filma u regionu, i kvalitet prijavljenih radova.

Posebno nas raduje veliki povratak filmske estetike, i skoro hauntološko prisustvo filmske trake, krupnog zrna, perforacija, u formi strukturalnog i čistog filma. Autori  koji danas rade sa filmskom trakom evociraju pomalo zaboravljenu estetiku alternativnog i avangardnog filma iz zlatnog perioda  šeszdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka. Takodje videli smo i nekoliko omaža velikim umetnicima avangardnog filma Oskaru Fišingeru, Stenu Brekidžu i Maji Deren.

Na kraju zahvaljujemo autorima na filmovima koje su podelili s nama, selektoru Filipu Markovinoviću na izboru najzanimljivijih radova, i sa nestpljenjem čekamo Experimental Superstar 2021 da uživo uživamo u eksperimentalnim filmovima.