Mafin proizvodnja audio-vizuelnih proizvoda

Bulevar oslobođenja 105, 21000 Novi Sad, Serbia

produkcija.mafin@gmail.com

PIB 107200238 MBR 62570709

340-11406836-52, Erste Bank AD