Mars

“Mars” je kratki igrani film nastao tokom perioda samo-izolacije uzrokovane epidemijom COVID-19 tokom aprila 2020. godine.

Film je u potpunosti snimljen u kućnim uslovima.

Mars 1Mars 2