Nataša Markovinović

Nataša Markovinović (1978, Sremska Mitrovica) je filmski i pozorišni producent i event menadžer. Živi i radi u Novom Sadu. Apsolvirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a diplomirala na odseku za televizijsku, filmsku i pozorišnu produkciju na Akademiji umetnosti Novi Sad.

Radila je kao pomoćnik urednika u Color Press Group, trener političkih veština za NDI (National Democratic Institute), producent u Radio televiziji Vojvodina, event menadžer u OPENSu i FX producer za Dent Studios Amsterdam.

Od 2011. radi kao producent u Mafin proizvodnji audio vizuelnih proizvoda Novi Sad, a od 2018. osniva i vodi Kuckuc produkciju Novi Sad.


Nataša Markovinović (1978, Sremska Mitrovica) is a film and theater producer and event manager. She lives and works in Novi Sad. She graduated in philosophy from the Faculty of Philosophy in Novi Sad, and graduated from the Department of Television, Film and Theater Production at the Academy of Arts in Novi Sad.

She worked as an assistant editor at Color Press Group, political skills trainer for National Democratic Institute, producer at Radio Television Vojvodina, event manager at OPENS and FX producer for Dent Studios Amsterdam.

Since 2011, she has been working as a producer at Mafin production of audio visual products, and since 2018, she founded and runs Kuckuc production Novi Sad.