Prašina / Dust

Кada sam bio mali otac mi je rekao da prašina nastaje tako što meteori sagorevaju kada ulaze u našu atmosferu, raspadaju se i pretvaraju u prašinu. Dugo sam bio ubeđen da sva prašina oko mene dolazi iz kosmosa. Voleo sam da udaram rukom po nameštaju i gledam kako se zrnca pomeraju u snopu svetlosti. Sada znam da prašinu čine zapravo komadići kože, tkanine, papira, čađi i prljavštine. Prašinu čini zapravo svet koji se raspada.

“Prašina” je video rad kolažnog tipa nastao kombinovanjem ličnog filmskog arhiva, porodičnih filmskih traka snimljenih u periodu od 1976. do 1982. godine i nađenog arhivskog materijala koji se sastoji uglavnom od sirovog materijala i nemontiranih snimaka kino amatera koji su zabeležili delove grada Sombora i Novog Sada.

Upotrebom fragmenata filmskih zapisa iz lične arhive i smeštanjem u drugi kontekst video predstavlja šetnju kroz oniričke prostore koje je rastočio zub vremena. U pitanju je doslovna dekompozicija, pošto je materijal koji sam koristio u veoma lošem stanju –
emulzija se raspala ili je usled hemijskih procesa i neadekvatnog čuvanja film potpuno promenio svoj izgled.

Na taj način stvara se vremensto-prostorni most koji spaja prošlost sa sadašnjim vremenom, problematizujući mogućnost pamćenja i sagledavanja objektivne slike o proteklom vremenu. Pored slike o svetu u kom sam odrastao raspao se i taj svet. Može se reći da se i on raspao usled nebrige i neadekvatnog čuvanja.

When I was a little, my father told me that dust is formed by meteors burning when they enter our atmosphere, disintegrate, and turn into dust. For a long period of time I have been convinced that all the dust around me comes from space. I loved hitting the furniture with my hand and watching the beads move in the beam of light. Now I know that dust is made of pieces of leather, fabric, paper, soot and dirt. Dust is actually a world that is falling apart.

“Dust” is a collage-type video work created by combining personal film archives, family films shot between 1976 and 1982 and found archival material consisting mainly of raw and unedited footage, amateur cinema recordings of parts of Sombor and Novi Sad.
Using fragments of film recordings from personal archives and placing them in another context, the video represents a walk-through oneiric spaces that have been melted by the ravages of time. It is a literal decomposition, as the material I used is in very poor condition – the emulsion disintegrated or the film completely changed its appearance due to chemical processes and inadequate storage.

In that way, a time-space bridge is created that connects the past with the present time, problematizing the possibility of remembering and perceiving an objective picture of the past time. In addition to the picture of the world in which I grew up, that world also fell apart. It can be said that it also fell apart due to carelessness and inadequate storage.

Muzika za video / Music: Refleksije (Gordan Jarić & JSTMNML)

Video: Filip Markovinović

Video je sufinansiran od strane Filmskog centra Srbije.

Premijera filma održana je na 69. Martovskom festivalu – Belgrade Documentary and Short Film Festival, 30.03.2022.

Festivali i projekcije:

69th BELGRADE DOCUMENTARY AND SHORT FILM FESTIVAL – MARTOVSKI FESTIVAL, Beograd, Srbija

MISTER VORKY 9th International Festival of One-Minute and Short Film, Ruma, Srbija

La Sur Real Film Festival, Lajpcig, Nemačka

20. Filmski Front, Novi Sad, Srbija

Engauge Experimental Film Festival, Sijetl, SAD

Incontri Visivi, Rim, Italija

U kvadrat, Split, Hrvatska

Kinoskop – Festival analognog filma, Beograd, Srbija

ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2022, Beograd, Srbija

Interface Video Art Festival, Zagreb – Rijeka, Hrvatska

17. Smotra kratke video forme – Festival alternativnog filma/videa, Podgorica, Crna Gora

Berlin Lift-Off Film Festival, Berlin, Nemačka

Bizarrya Short Film Festival, Porto, Portugalija