ANALOGOIDI protiv DIGITALMENA 1

„Analogoidi protiv Digitalmena“ je filmska radionica u okviru koje polaznici kroz
teorijska predavanja i praktičan rad dobijaju potrebna znanja i informacije, i imaju priliku da sami učestvuju u procesu stvaranja eksperimentalnog filma.

***
Eksperimentalni film često izaziva nelagodu kod šire publike koja nema dovoljno iskustava i ne ume na pravi način da razume i primi sadržaje koji joj se nude, ima predrasude da im taj deo umetnosti nije dostupan ili ga naprosto ignorišu. Kroz ciklus predavanja “Kako sam prestao da se plašim i zavoelo eksperimentalni film” na duhovit i popularan način uz mnoštvo primera svim zainteresovanim polaznicima objašnjavamo šta je to eksperimentalni film, koji su osnovni pravci, kako da ga razumeju i zašto je on značajan. Polaznici predavanja na kraju radionice dobijaju značku – bedž kao vrstu sertifikata da su obučeni gledači eksperimentalnih filmova.
Predavanje je otvoreno za sve zainteresovane. Predavač na prvoj radionici bio je Ivan Velisavljević, filmski teoretičar i kritičar, a planiramo da ciklus nastavimo i u budućnosti.

kako sam prestao da se plašim
U praktičnom delu radionice polaznici imaju priliku da se oprobaju u radu na tehnikama uobičajenim u procesu stvaranja eksperimentalnog filma.

Radi se sa filmskom trakom, analognim i digitalnim video signalom. U zavisnosti od svoje ideje i afiniteta polaznici mogu da rade sa digitalizovanim pronađenim filmskim materijalom, da snimaju na filmsku traku Lomokinom, grebu i crtaju po filmskoj traci, intervenišu na video signalu propuštanjem kroz video miksere, različite softvere itd.

Polje rada na eksperimentalnom filma je veoma široko, i podrazumeva kontinuirano traganje za novim metodama i postupcima utemeljenim kako u samoj strukturi i prirodi filma kao medija tako i u njegovom narativnom toku. Samim tim i način na koji se stvara podrazumeva stalne inovacije, a cilj ovog dela radionice je da radioničarima pruži osnovne informacije, potakne ih na razmišljanje i ukaže im na mogućnosti koje su pred njima.

Gost predavač na prvoj radionici bio je Izvanredni Bob (aka Bob Milošević).

analog vs digital 1200x628

Radionica je podržana od strane Fondacije Novi Sad 2021 i Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada.

Program rada prve radionice:

06.09.2020. KS OPENS, Kineska četvrt, Novi Sad

17h, Analogoidi protiv Digitalmena, prezentacija radionice, predavač Filip Markovinović

14-18.09.2020. KS Eđšeg, Antona Čehova 4, Novi Sad

11-18h, mala sala, rad na filmskom delu radionice, mentor Filip Markovinović

Tačni termini i raspored biće utvrđeni u dogovoru sa učesnicima radionice.

21.09.2020. KS Eđšeg, Antona Čehova 4, Novi Sad

14-18h, mala sala, rad na digitalnom delu radionice, mentor Izvanredni Bob

22.09.2020. KS Eđšeg, Antona Čehova 4, Novi Sad

14-18h, mala sala, rad na digitalnom delu radionice, mentor Izvanredni Bob

20h, velika sala, „Кako sam prestao da se plašim i zavoleo eksperimentalni film“, predavač dr Ivan Velisavljević