Filmske radionice

Filmske radionice su važan segment festivala “Experimental Superstars”.

„Analogoidi protiv Digitalmena“ je filmska radionica u okviru koje polaznici kroz teorijska predavanja i praktičan rad dobijaju potrebna znanja i informacije, i imaju priliku da sami učestvuju u procesu stvaranja eksperimentalnog filma.

Nastojimo da kroz radionice predstavimo kako tradicionalne tako i najsavremenije tehnike rada na filmu.