ANALOGOIDI protiv DIGITALMENA

„Analogoidi protiv Digitalmena“ je filmska radionica u okviru koje će polaznici kroz
teorijsko predavanje i praktičan rad dobiti potrebna znanja i ovladati tehnikama
uobičajenim u procesu stvaranja eksperimentalnog filma. Radionica ima teorijski i praktični deo.
Teorijski deo čini predavanje namenjeno široj publici „Кako sam prestao da se plašim i
zavoleo eksperimentalni film“. Eksperimentalni film često izaziva nelagodu kod šire
publike koja nema dovoljno iskustava i ne ume na pravi način da razume i primi sadržaje koji joj se nude, ima predrasude da im taj deo umetnosti nije dostupan ili ga naprosto ignorišu. Predavanje bi na duhovit i popularan način uz mnoštvo primera objasnilo šta je to eksperimentalni film, koji su osnovni pravci, kako da ga razumeju i zašto je on značajan. Polaznici predavanja će dobiti na kraju radionice značku – bedž kao vrstu sertifikata da su obučeni gledači eksperimentalnih filmova.
Predavanje je otvoreno za sve zainteresovane.

kako sam prestao da se plašim
U praktičnom delu radionice bi se radilo na tehnikama uobičajenim u praksi stvaranja
eksperimentalnog filma i videa. 12 do 16 polaznika radionice bi bili podeljeni u manje grupe od po troje ili četvoro. Svaka grupa bi dobila konkretan zadatak – snimanje filma na filmsku traku Lomo kinom, izradu animacije grebanjem filmske emulzije ili montažu pronađenog filmskog materijala. Zadata tema za ovu radionicu je „Srećan u Novom Sadu“, a radovi će biti vremenski ograničeni na 1 do 3 minuta. Nakon toga bi se materijal digitalizovao, a radovi digitalno obrađivali radi stvaranja dodatnih efekata propuštanjem analognog video signala kroz konzole i softverski, stvaranjem glitch efekata.Кrajnji produkt radionice biće kratak eksperimentalni film na temu „Srećan u Novom Sadu“ sastavljen iz četiri različita segmenta.analog vs digital 1200x628Program radionice:

06.09.2020. KS OPENS, Kineska četvrt, Novi Sad

17h, Analogoidi protiv Digitalmena, prezentacija radionice, predavač Filip Markovinović

14-18.09.2020. KS Eđšeg, Antona Čehova 4, Novi Sad

11-18h, mala sala, rad na filmskom delu radionice, mentor Filip Markovinović

Tačni termini i raspored biće utvrđeni u dogovoru sa učesnicima radionice.

21.09.2020. KS Eđšeg, Antona Čehova 4, Novi Sad

14-18h, mala sala, rad na digitalnom delu radionice, mentor Izvanredni Bob

22.09.2020. KS Eđšeg, Antona Čehova 4, Novi Sad

14-18h, mala sala, rad na digitalnom delu radionice, mentor Izvanredni Bob

20h, velika sala, „Кako sam prestao da se plašim i zavoleo eksperimentalni film“, predavač dr Ivan VelisavljevićZainteresovani mogu da se prijave na radionicu na mail experimentalsuperstars@gmail.com